Contact


Privacy Statement Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl)

23-05-2018


Ukon media (h.o.d.n.) Jobintenz.nl PRIVACY STATEMENT

Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) uiteen gezet Dit Privacy Statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) via de website Jobintenz.nl verzameld.

Wie is Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl).
Ukon Media h.o.d.n. Jobintenz.nl: intermediair tussen opdrachtgevers en professionals vanaf MBO niveau, gevestigd te Oldenzaal. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59559608.

Welke informatie wordt door Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) verzameld en verwerkt?
Professionals:
Het doel van het aanmaken van uw account is om te solliciteren op een interessante vacature voor u. Bijvoorkeur ontvangen wij uw sollicitatie via onze website. Op die manier hebben we een beter overzicht van alle reacties. Echter is het niet verplicht om een account aan te maken. U hebt hierin de vrije keuze.
Indien u zich aanmeldt voor de vacature alert kunnen wij u attenderen per mail op nieuwe passende vacatures.
U kunt zich ook weer afmelden voor deze dienst. Ingeschreven staan bij Jobintenz.nl kan tevens zonder e-mails te ontvangen.

Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de bemiddeling naar opdrachtgevers. We sturen uw gegevens nooit zonder toestemming naar onze opdrachtgevers. Zonder uw expliciete toestemming zal Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) uw persoonsgegevens niet aan derde partijen vertrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame)

Cookies
Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) probeert het gebruik van cookies te beperken, maar we gebruiken ze wel op gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat persoonlijke informatie verzamelt. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van de andere internetsites met betrekking tot de privacy. Deze privacy verklaring geldt alleen voor informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

Op welke wijze beschermt Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) uw persoonlijke informatie?
Deze website is eigendom van Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) en wordt beheerd door LOID (Leinenga Office en Internet Development) te Groningen. (Leinenga Office en Internet Development) te Groningen.

Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) heeft passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Zo is de website dusdanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord.


Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Bewaren van uw gegevens
Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) zal 1 keer per jaar vragen aan u of u ons nog toestemming geeft voor het bewaren van uw gegevens.

Kennisneming- en verbetering van uw gegevens
In uw account kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig wijzigen. Indien u wilt weten welke gegevens Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) naast de gegevens uit uw account over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met info@jobintenz.nl.

Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) zal tenminste binnen vier weken aan u mededelen of Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zal Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) over u verwerkt.

U kunt Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbetren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wijziging van het privacy statement
Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) adviseert u om het privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen- en verzoeken
Voor vragen- of verzoeken over het privacy beleid van Ukon Media (h.o.d.n. Jobintenz.nl) kunt u een mail sturen naar info@jobintenz.nl. Ook kunt u ons hierover bellen via 0541-535544. U kunt vragen naar Petra Ukon verantwoordelijk voor het privacy beleid.

Op ons privacy beleid is het Nederlands Recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo.
Mei 2018